Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2019


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
10-12-201953HCL nr. 53 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
16-10-201947HCL nr. 47 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2019
16-09-201943HCL nr. 43 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din OUG nr 114/2018 pt obiectivul de investiții "extindere rețea de alimentare cu apă potabilă din satul Pricaz, comuna Turdaș, pentru alimentarea cu apă a comunei Rapoltu Mare"
30-08-201942HCL nr. 42 privind modificarea și completarea HCL nr.23/2019 privind actualizarea valorii contractului de lucrări și prestări servicii nr. 2036/30.10.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 114/2018
30-08-201941HCL nr. 41 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2019 și aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare
31-07-201940HCL nr. 40 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rapoltu Mare și a instituțiilor publice de cultură(bibliotecă și cămin cultural) aflate sub autoritatea Consiliului local Rapoltu Mare
31-07-201939HCL nr. 39 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Rapoltu Mare, jud. Hunedoara
31-07-201938HCL nr. 38 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în proprietatea numitului SICOE BUJOR NICOLAE a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare
31-07-201937HCL nr. 37 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
31-07-201936HCL nr. 36 privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare
03-07-201935HCL nr. 35 privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare
28-06-201934HCL nr. 34 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în proprietatea numitului MUNTEAN MIHAIL a terenului aferent construcției dobândite prin moștenire și cumpărare
28-06-201933HCL nr. 33 privind aprobarea încadrării populației satelor ce aparțin municipiilor și orașelor în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului public de salubrizare
28-06-201932HCL nr. 32 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
28-06-201931HCL nr. 31 privind aprobarea modificării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019, aprobat prin HCL Rapoltu Mare, nr.20/2019
28-06-201930HCL nr. 30 privind aprobarea rectificării veniturilor și cheltuielilor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019
28-06-201929HCL nr. 29 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2019
28-06-20190Proces verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Rapoltu Mare din data de 28.06.2019
31-05-201927HCL nr. 27 privind aprobarea modificrii organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rapoltu Mare și a instituțiilor publice de cultură(bibliotecă.cămin cultural) aflate sub autoritatea Consiliului local Rapoltu Mare

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech