Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
A+ R A-

Agenda publică,consultare publică, proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
25-06-202024PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.24/2020 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rapoltu Mare si a instituțiilor publice de cultura(biblioteca si cămin cultural) aflate sub autoritatea Consiliului local Rapoltu MarePrimarHCL nr.24;
24-04-202015PROIECT DE HOTARARE NR. 15/2020 privind aprobarea contribuției anuale a Comunei Rapoltu Mare, la susținerea financiara a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" HunedoaraPrimarHCL nr.3;
24-04-202014PROIECT DE HOTARARE nr .14 / 2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor tară stăpân”, Hunedoara, prin Act adițional, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare, modificat, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, Hunedoara și a Contractului privind delegarea gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân, din comuna Rapoltu Mare, județul HunedoaraPrimarHCL nr.1;
24-04-202013PROIECT DE HOTARARE nr .13 /2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021Primar
17-02-202015Convocarea în ședință ordinară a Consiliului local pentru data de 24 februarie 2020(dispoziția nr. 15/2020); Proiectul ordinii de zi al ședinței
17-02-202012PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12/2020 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificare HCL nr.12;
17-02-202011PROIECT DE HOTARARE NR. 11/2020 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului in proprietatea numitei DUMA ELENA a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare HCL nr.11;
17-02-202010PROIECT DE HOTARARE NR. 10/2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice -faza DALI pentru obiectivul de investiții „ modernizare drum comunal DC 38 Rapoltel, km 0+020 - km 0+ 855, comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara" HCL nr.10;
17-02-20209PROIECT DE HOTARARE NR.9/2020 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2019 HCL nr.9;
17-02-20208PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8/ 2020 cu privire la aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019 HCL nr.8;
17-02-20207PROIECT DE HOTARARE nr. 7/2020 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a comunei Rapoltu Mare HCL nr.7;
17-02-20206PROIECT DE HOTARARE nr. 6/2020 privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Rapoltu Mare HCL nr.6;
17-02-20205PROIECT DE HOTARARE nr. 5 / 2020 privind constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea comunei Rapoltu Mare HCL nr.5;
17-02-20204PROIECT DE HOT ARARE nr .4 / 2020 privind adoptarea bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2020 HCL nr.4;
17-02-20201Proiectul ordini de zi al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rapoltu Mare din ziua de 24.02.2020
29-01-20202Proiect de hotarare nr.2/2020
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech