Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
A+ R A-

Agenda publică,consultare publică, proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2022

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
27-04-202222PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022PrimarHCL nr.22;
15-04-202220PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 / 2022 Privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA RAPOLTU MARE, SATELE RAPOLTU MARE, RAPOLȚEL, BOBÂLNA, FOLT ȘI BOIU, JUDEȚUL HUNEDOARA”;”PrimarHCL nr.20;
25-03-202219PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19/2022 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei RAPOLTU MARE, disponibile pentru închiriat în anul 2022.PrimarHCL nr.19;
25-03-202218PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2022 privind aprobarea numărului de burse acordate, în semestrul ll al anului școlar 2021-2022,elevilor din clasele de învațământ primar sau gimnazial din unitățile școlare de pe raza comunei Rapoltu Mare,precum și a cuantumului acestoraPrimarHCL nr.18;
25-03-202217PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2022 Privind aprobarea rectificării veniturilor și cheltuielilor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022PrimarHCL nr.17;
25-03-202216PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022PrimarHCL nr.16;
18-03-202215Proiect de hotărâre nr.15/2022 privind încetarea contractului de finanțare nr.C1920078X205052202849 din data de 14.12.2018 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale V VEST și Comuna Rapoltu Mare pentru realizarea proiectului "renovare sediu administrativ Primăria Rapoltu Mare, județul Hunedoara"PrimarHCL nr.15;
04-02-20229PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9/2022 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificarePrimarHCL nr.9;
04-02-20228PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8/2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a comunei Rapoltu MarePrimarHCL nr.8;
04-02-20227PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7/2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică.a comunei Rapoltu MarePrimarHCL nr.7;
04-02-20226PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6/2022 privind constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea comunei Rapoltu MarePrimarHCL nr.6;
04-02-20224PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2022 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2022PrimarHCL nr.4;
04-02-20223PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3/2022 privind adoptarea bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022PrimarHCL nr.3;
26-01-202250PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.50/2021 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Rapoltu Mare, județul Hunedoara, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuiaPrimarHCL nr.50;
26-01-202247PROIECT DE HOTARÂRE NR.47/2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei RAPOLTU MARE, pentru anul școlar 2022-2023PrimarHCL nr.47;
26-01-202213PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/ 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele III și IV ale anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitățiPrimarHCL nr.13;
26-01-202212PROIECT DE HOTARÂRE NR.12/2022 privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioarePrimarHCL nr.12;
26-01-202211PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11 /2022 privind validarea modificărilor efectuate, prin Dispoziția Primarului Comunei Rapoltu Mare nr. 89/23.12.2021, asupra bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rapoltu Mare pe anul 2021PrimarHCL nr.11;
26-01-20225PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada februarie 2022- aprilie 2022PrimarHCL nr.5;
26-01-20223Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021PrimarHCL nr.50;
26-01-20222Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021PrimarHCL nr.50;
26-01-20221Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021PrimarHCL nr.50;
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech