Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
Adresa: Str.Principală Nr.67,Rapoltu Mare,Jud. Hunedoara
Tel: 0254-264181
Contact: primariarapolt @ yahoo.com
A+ R A-

16/04/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr .15 / 2021 privind adoptarea bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2021
16/04/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2021 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2021
16/04/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții „modernizare stradă interioară *STIUBEI* din DJ 107 A pana la clădire stație de epurare, localitatea Rapoltu Mare, comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara"
16/04/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/2021 privind bugetarea participativă la nivelul comunei Rapoltu Mare
16/04/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.19/2021 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada mai 2021- iulie 2021
16/04/2021: PROIECT DE HOTăRâRE NR.42/2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei RAPOLTU MARE, pentru anul școlar 2021-2022
26/03/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 /2020 privind aprobarea preluării în proprietatea comunei Rapoltu Mare a obiectivului de investiții finalizat „închiderea depozitului urban neconform din Uroi- Rapoltu Mare" realizat în cadrul proiectului „Sistemul Integrat de Gestionare al Deșeurilor în Județul Hunedoara”
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE NR.3/2021 \ privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE nr. 4 / 2021 privind constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea comunei Rapoltu Mare
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE /nr.5/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Rapoltu Mare
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE nr.6/2021 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a comunei Rapoltu Mare
25/03/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/2021 privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificare
25/03/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Rapoltu Mare, județul Hunedoara
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE NR. 11/2021 Privind reactualizarea Unitatii locale de sprijin a Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Hunedoara
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE nr.12/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Rapoltu Mare în cadrul Consiliului de administrație al Scolii Gimnaziale Rapoltu Mare
25/03/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr, 13/2021 Privind aprobarea modificării HCL Rapoltu Mare ,nr.38/2020 referitoare la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din clasele de invatamant primar sau gimnazial din unitățile școlare de pe raza comunei Rapoltu Mare,precum si a cuantumului acestora
25/03/2021: PROIECT DE HOTARARE NR.14./2021 Privind aprobarea contribuției anuale a comunei Rapoltu Mare la susținerea financiara a Asociației "Salvital “ Hunedoara
05/02/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1/2021 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada februarie 2021- aprilie 2021
05/02/2021: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . 2 /2021 privind avizarea Protocolului (Contractulul-cadru) pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (0 I.R.E.P.)

Raport final al concursului
Centralizator final - proces verbal - rezultat interviu
Rezultat proba scrisa
ANUNȚ - Proces verbal rezultat selecție dosar
ANUNȚ - CONCURS
Programare APIA 2021 pe zile si ore
ANUNȚ - CAMPANIA PRIMIRE CERERI UNICE DE PLATA ,APIA ÎN SPNIJINUL FERMIERILOR! EXPERIENȚĂ, lMPLICARE, PROFESIONALISM. Depune Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie - 15 Mai 2021"
În atenția locuitorilor de pe raza UAT Rapoltu Mare !!!
ANUNȚ - Oferta de la Furnizorul de Energie Electrică HIDROELECTRICA S.A
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
ORDIN Privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Rapoltu Mare județul Hunedoara, începând din data de 20.10.2020
Anunț - COMUNICAT Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
HOTĂRÂRE privind măsurile de reducerea riscului de incendiu Ia fondul forestier
Anunț 24.03.2020 - Comitetul local pentru situații de urgență
Anunț de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara
Informare de interes public
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL
ROMSILVA - Direcția Silvică Hunedoara : Tarife servicii silvice pentru contracte de administrarea pădurilor și contracte de pază pădure

Ultimele Hotărâri ale Consiliului local - pentru mai multe consultați Arhiva
HOTĂRÂREA NR. 34 /2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Capelelor mortuare din comuna Rapoltu Mare
HOTĂRÂREA NR.33/2021 privind stabilirea taxei speciale de închiriere a unor utilaje aparținând domeniului privat al comunei Rapoltu Mare
Proces verbal - încheiat cu ocazia ședinței Consiliului local Rapoltu Mare, convocată în ședință ordinară , la data de 30.08.2021, conform dispozițiilor art. 134, alin.l, lit.a, art.133, alin. 1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziția nr. 48/2021 a primarului comunei.
HOTĂRÂREA NR. 32/2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele I si II ale anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
HOTĂRÂREA NR.31/2021 Privind aprobarea modificării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021, aprobat prin HCL Rapoltu Mare,nr.l8/2021


gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
 

Mesajul primarului comunei

Stimați cetățeni,

Noul site al Primăriei Rapoltu Mare este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor.

Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Rapoltu Mare se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publicî locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.

Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,

ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE

 

   Acest site folosește cookies.Continuarea navigării  
  pe acest site se consideră acceptare a politicii de  
   utilizare a cookies
  
  Aflați mai multe despre politica  
   de confidențialitate a datelor.
  

Audiențe

Primar :
    ROMAN Octavian Gheorghe - Joi: 9,00-11,00

Viceprimar :
    OANĂ Solomon - Vineri: 9,00-11,00

Secretar :
    ROMOȘAN Liliana - Miercuri: 9,00-11,00


Orar de funcționare:

Luni ,Marți, Joi, Vineri: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 18:30

Ne găsiți și pe Facebook

https://www.facebook.com/

Date de contact

Telefon: 0254-264181
Fax:  0254-264181
Telefon Primar și Viceprimar: 0254-264007
Telefon Secretar: 0254-264004
Adresa : Strada Principală Nr.67, Rapoltu Mare, Jud. Hunedoara
Cod poștal : 337365

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech