Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
Adresa: Str.Principală Nr.67,Rapoltu Mare,Jud. Hunedoara
Tel: 0254-264181
Contact: primariarapolt @ yahoo.com
A+ R A-

Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

21/12/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.69/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
24/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.62/ 2022 privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ pentru investiția „Sistem de supraveghere video comunal în satele aparținătoare comunei Rapoltu Mare”
24/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 63/2022 privind implementarea proiectului, a necesității si oportunității investiției „sistem de supraveghere video comunal în satele aparținătoare comunei Rapoltu Mare”
24/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.64/2022 Privind aprobarea modificării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022, aprobat prin HCL Rapoltu Mare, nr. 11/2022.
07/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 /2022 privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
07/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57/2022 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
07/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58/2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
07/11/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.59/2022 privind aprobarea numărului de burse acordate, în semestrul l al anului școlar 2022-2023 .elevilor din clasele de învățământ primar sau gimnazial din unitățile școlare de pe raza comunei Rapoltu Mare,precum și a cuantumului acestora
31/10/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58/2022 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
28/10/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 /2022 privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
28/10/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57/2022 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
28/10/2022: ANEXĂ LA Proiect HCL nr.57/2022
26/09/2022: PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.47/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
26/09/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rapoltu Mare
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada august 2022- octombrie 2022
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.44/2022 privind revocarea HCL Rapoltu Mare,nr.39/2022, referitoare la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rapoltu Mare
22/07/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele I și II ale anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Primarul Comunei Rapoltu Mare, județul Hunedoara
29/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2022 Privind aprobarea actualizării listei obiectivelor de investiții -ANEXA 5 la bugetul local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022, aprobat prin HCL nr.10/2022
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/2022 privind modificarea și completarea HCL Rapoltu Mare nr.15/2022 referitoare la aprobarea cantitătii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificare
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
25/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
25/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.29/2022 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în proprietatea numirilor STĂNILĂ NICOLAE și STĂNILĂ ILEANA a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare
24/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.27/2022 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara", proiect al cărei cerere de finanțare va fi depusă de SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORĂȘTIE în cadrul POIM 2014-2020, Apel:P.O./.M./l/3/2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației - sprijin pregătire proiecte de invenții, axa prioritară ^dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management eficient a resurselor, obiectivul specific 3.2 tcreșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
24/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26 /2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada mai 2022- iulie 2022
26/01/2022: Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021

TARIFE SERVICII SILVICE PENTRU CONTRACTE DE ADMINISTRAREA PADURILOR SI CONTRACTE DE PAZA PADURE PENTRU ANUL 2024
Pliant 2 Ajutor incalzire
Pliant 1 Ajutor incalzire
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI (CU GAZE NATURALE, COMBUSTIBILI SOLIZI/PETROLIERI SAU ENERGIE ELECTRICĂ) ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Anunt cu referire la legea 123-2023
Comunicat de presa
Anunt - concurs pentru ocuparea ,pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat în compartimentul administrativ, gospodarie din aparatul de specialitate al primarului comunei
ANUNT
Anunț - sprijin pentru cultivatorii de cartofi de consum
Anunț - sprijin pentru cultivatorii de usturoi
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38214/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din Rapoltu Mare” programul de desfășurare a colectării documentelor de proprietate de la cetățenii din comuna Rapoltu Mare, se prelungește!!!
ANUNȚ - ÎNTĂBULEAZĂ-ȚI GRATUIT PROPRIEȚĂȚILE
Sprijin pentru plata facturilor la energie
ANUNȚ PUBLIC ACTE NECESARE ÎNTĂBULARE GRATUITĂ
ANUNȚ ÎNREGISTRARE GRATUITĂ ÎN CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ
Tarifele serviciilor silvice pentru pază păduri și tarifele de administrare, tarife care vor fi aplicate începând cu 01.01.2023
ANUNȚ - DECLARAȚIE DE IMPUNERE
DECLARAȚII DE IMPUNERE - în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare
ANUNȚ - ÎN ATENȚIA APICULTORILOR DE PE RAZA UAT RAPOLTU MARE
Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare
REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
ANUNȚ privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
RAPORT DE SPECIALITATE al proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna RAPOLTU MARE
Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare
REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în COMUNA Rapoltu Mare
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare.
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna Rapoltu Mare.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI (CU GAZE NATURALE, COMBUSTIBILI SOLIZI/PETROLIERI SAU ENERGIE ELECTRICĂ) ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Pliant 2 - ajutor încălzire
Pliant 1 - ajutor încălzire
Declarație prelucrarea datelor cu caracter personal
Cerere - acordarea unor drepturi de asistență socială
Cerere - Declaratie pdf inteligent
ANUNȚ CONCURS RECRUTARE
Anunț concurs - consilier juridic, clasa I.grad profesional superior - Compartimentul juridic, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rapoltu Mare.
ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA
ANUNT - RECESAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu
Informare - în atenția fermierilor care dețin echipamente de aplicare a pesticidelor ( mașini de erbicidat) și a celor care utilizează produse de protecția plantelor
Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal: Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză în jud.Hunedoara-construire pilon.
Anunț 24.03.2020 - Comitetul local pentru situații de urgență

Ultimele Hotărâri ale Consiliului local - pentru mai multe consultați Arhiva
HOTĂRĂREA Nr.2/2023 Privind aprobarea modificării HCL Rapoltu Mare ,nr.l/2023 referitoare la acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare din bugetul local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022-sursa A
HOTĂRÂREA NR .1/2023 privind acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al anilor precedenti, a deficitului secțiunii de dezvoltare din bugetul local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022-sursa A
HOTĂRÂREA NR. 68/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
HOTĂRÂREA Nr.67/2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR.66/2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru ședința extraordinară, convocată de îndată la data de 22.12.2022


gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
 

Mesajul primarului comunei

Stimați cetățeni,

Noul site al Primăriei Rapoltu Mare este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor.

Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Rapoltu Mare se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publicî locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.

Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,

ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE

 

   Acest site folosește cookies.Continuarea navigării  
  pe acest site se consideră acceptare a politicii de  
   utilizare a cookies
  
  Aflați mai multe despre politica  
   de confidențialitate a datelor.
  

Audiențe

Primar :
    ROMAN Octavian Gheorghe - Joi: 9,00-11,00

Viceprimar :
    OANĂ Solomon - Vineri: 9,00-11,00

Secretar :
    ROMOȘAN Liliana - Miercuri: 9,00-11,00


Orar de funcționare:

Luni ,Marți, Joi, Vineri: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 18:30

Ne găsiți și pe Facebook

https://www.facebook.com/

Date de contact

Telefon: 0254-264181
Fax:  0254-264181
Telefon Primar și Viceprimar: 0254-264181
Telefon Secretar: 0254-264004
Adresa : Strada Principală Nr.67, Rapoltu Mare, Jud. Hunedoara
Cod poștal : 337365

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech